×

Μήνυμα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ε.Ε.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, πλοήγησης και άλλων λειτουργιών. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή σας.

Προβάλετε τα έγγραφα της οδηγίας ηλεκτρονικού απορρήτου

Έχετε αρνηθεί τα cookies. Η απόφαση αυτή μπορεί να αντιστραφεί.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                       Πρέβεζα : 19/09/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                 Αρ. Πρωτ. 8003
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2 481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια-ανταλλακτικών-επισκευή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ. Η αριθ.Πρωτ.7994/19-09-2017 (ΑΔΑ:603Η469079-Ω19) απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών-επισκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 27/09/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 12πμ,

1: Για την επισκευή του καρδιογράφου NIHON KOHDEN ECG-1250K των Ε.Ι/ΤΕΠ που θα περιλαμβάνει
A: Αντικατάσταση πλακέτας τροφοδοσίας και
Β: Κόστος εργασίας και ελέγχου καλής λειτουργείας προϋπολογισμού 670,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1439) ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ και προϋπολογισμού 100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(ΚΑΕ0887) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ .


2: Για την επισκευή τριών προβολέων BERCHTOLD που θα περιλαμβάνει:
Α: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΠΡΟ ΦΠΑ ΜΕΤΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
KEYBOARD FOIL C452 3        

KEYBOARD FOIL C572

3        
BRAKE SCREW 6        
BRAKE SCREW 6        

B: Κόστος εργασίας και ελέγχου καλής λειτουργείας προϋπολογισμού 450,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1439) ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ και προϋπολογισμού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(0887) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ .


Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.
Τα ανταλλακτικά θα έχουν σήμανση C.E και οι εταιρείες που θα συμμετέχουν θα είναι πιστοποιημένες (να κατατεθεί η πιστοποίηση) για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ