×

Μήνυμα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ε.Ε.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, πλοήγησης και άλλων λειτουργιών. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή σας.

Προβάλετε τα έγγραφα της οδηγίας ηλεκτρονικού απορρήτου

Έχετε αρνηθεί τα cookies. Η απόφαση αυτή μπορεί να αντιστραφεί.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 40/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ, CPV55521200-0».
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 5.410,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 11/09/2015 (ώρα: 13:30 μ.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.41/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ TOY ΠΠΥΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Αντιδραστηρίων για τους ιδιόκτητους αναλυτές αερίων αίματος GEM PREMIER 3000 και ΝΟVA CCX ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV (38432100-3)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού

1) για τον αναλυτή GEM PREMIER 3000 :16.260,16€ καθαρή αξία και 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2)για τον αναλυτή ΝΟVA CCX 14.634,14€ καθαρή αξία και 18.000,00€
και ημ/νία διενέργειας 11/09/2015 (ώρα : 1.30 μ.μ.).