×

Μήνυμα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ε.Ε.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, πλοήγησης και άλλων λειτουργιών. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή σας.

Προβάλετε τα έγγραφα της οδηγίας ηλεκτρονικού απορρήτου

Έχετε αρνηθεί τα cookies. Η απόφαση αυτή μπορεί να αντιστραφεί.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 30-09-2015

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.6872

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..:   Βιοϊατρικής

 

          

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Ναστούλης Ε.

Tηλ. ……….: 2682361316

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για προμήθεια δίσκων και τροχών του Γαζοπρίονου SUPRENA του Νοσοκομείου.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως 07/10/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ZHTOYMENEΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

TIMH ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

TIMH ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

 

ΔΙΣΚΟΣΚΟΠΗΣ ΓΑΖΩΝ

ΚΩΔ:R-1512ΓΙΑΓΑΖΟΠΡΙΟΝΟ SUPRENA Model:CR-100A

15

     
  ΤΡΟΧΟΣ 6      

                

                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                        ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ