ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 04 Μαΐου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                     Πρέβεζα :04/05/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                               Αρ. Πρωτ. 4283
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..:Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του πλυντηρίου σκοραμίδων της καρδιολογικής κλινικής με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.4194/02-05-2018 Πρωτογενές αίτημα για την επισκευή του πλυντηρίου σκοραμίδων της καρδιολογικής κλινικής.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 10/05/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 12.00μ.μ για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του Πρεσσοστάτη πλυντηρίου σκοραμίδων MEIKO TOPIC2 της καρδιολογικής κλινικής συνολικού προϋπολογισμού 130,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1439) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                   ΑΔΑ: ΩΔΦΝ469079-ΣΩΘ

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                              ΑΔΑΜ: 18PROC003042041

Πληροφορίες:.. : Μώκου Λ..                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.:4281/4-5-2018

ΤΗΛ.:………..........26823 61310

FAX :………………. 2682024837                                                             

Ταχ. Δ/νση :…...:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ…………..........: 48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.27/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια  απορρυπαντικών, προϊόντων υγιεινής από χαρτί, σάκους απορριμμάτων  για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας  με CPV: 398312000-8, 33771000-5, 19640000-4 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.470,12€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                        Πρέβεζα : 04/05/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                  Αρ. Πρωτ.4284
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών στο ΚΗΥ- 9974 του Γ.Ν Πρέβεζας και στο ΚΗΥ-9965 του ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.: Το αριθ. Πρωτ.4195 / 02-05 -2018 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών των οχημάτων του Γ.Ν Πρέβεζας και του ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλώ όπως αποστείλετε τεχνική – οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι Πέμπτη 10/05/2018 & ώρα 12.00 για προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών στα οχήματα του Γ.Ν Πρέβεζας και του ΚΕΦΙΑΠ προϋπολογισμού 350,00€ με το ΦΠΑ για το Γ.Ν Πρέβεζας και προϋπολογισμού 450€ με το ΦΠΑ για το ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τα κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές και αφορά το κάθε είδος χωριστά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητάς.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν ανάγλυφα τη σχετική σήμανση CE.
2. Να πληρούν τις οδηγίες της εγκυκλίου του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Οργανισμού Ελαστικών και Ζαντών.
3. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια και να μην έχουν υποστεί αναγόμωση.
4. Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησής τους.
5. Τα ελαστικά να φέρουν πιστοποιητικά ποιότητας.
6. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, η ευθυγράμμιση(όπου απαιτείτε) και η ζυγοστάθμιση καθώς και η τοποθέτηση βαλβίδων και οι προεκτάσεις αυτών όπου απαιτείται.

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΦΟΡΕΑΣ   ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 ΚΗΥ-9974  Γ.Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ  195/70R15  
2 ΚΗΥ-9965 ΚΕΦΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 205/70/R15 ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Πρέβεζα 04/05/2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ          

Τμήμα……. :       Κινήσεως Ασθενών
Πληροφορίες  :    Πιπιλίδου Γεωργία  
Τηλ……….   :      26823 61258                                                                                                                                                                                 
Fax ……….   :    26820 24837
E-mail…       :     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                              
Tαχ. Δ/νση ..  :    Σελευκείας 2 , 481 00, Πρέβεζα

                                                                                                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαία Λίστα Χειρουργείου

Σχετ.: (α) Την με αρ. πρ. Α3α/οικ.97136/23-12-2016 Υπουργική απόφαση <Τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου>, (ΦΕΚ 4316/τ.Β΄/2016).

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: 07-05-2018 ΕΩΣ 11-05-2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ