ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 57/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 33172000-6)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και ημ/νία διενέργειας 26/11/2015 (ώρα : 13.00 μ.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.55/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΥΑΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ ΜΕ CPV 3312200-1. Συνολικού προϋπολογισμού
διαγωνισμού ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΗΣ ΛΥΧΝΙΑ :12.195,12€ καθαρή αξία και 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΡΙΕΔΡΙΚΗ ΥΑΛΟΥ: 1.626,01€ καθαρή αξία και 2.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ: 8.130,08€ καθαρή αξία και 10.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 26/11/2015 (ώρα : 12.30 μ.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.59/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ,ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΕ
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ,ΜΟΝΙΤΟΡ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ,ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ
ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 38434540-3)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 28.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και ημ/νία διενέργειας 24/11/2015 (ώρα : 1.00 μ.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.58/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΕΦΡΟΥ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ »
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 33141620-2)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 45.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και ημ/νία διενέργειας 25/11/2015 (ώρα : 1.30 μ.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.53/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟΥ, ΑΠΟΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ CPV 33162100-4). Συνολικού προϋπολογισμού
διαγωνισμού ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 4.878,04 καθαρή αξία, 6.000,00 συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΕΙΟΥ 243,90 καθαρή αξία, 300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
ΑΠΟΨΥΚΤΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 3.252,03καθαρή αξία, 4.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
και ημ/νία 24/11/2015 (ώρα : 12.30 μ.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 60/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΟΡΗΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ
ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 38434540-3), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.500,00 €
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,ΤΟΝΙΚΟΥ ΑΚΟΥΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
CPV ( 38434540-3) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ,
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΙ-PAP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 38434540-3) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
CPV37421000-5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
και ημ/νία διενέργειας 27/11/2015 (ώρα : 12.30 μ.μ.).