ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                       Πρέβεζα : 19/09/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                 Αρ. Πρωτ. 8003
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2 481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια-ανταλλακτικών-επισκευή ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ. Η αριθ.Πρωτ.7994/19-09-2017 (ΑΔΑ:603Η469079-Ω19) απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών-επισκευής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 27/09/2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 12πμ,

1: Για την επισκευή του καρδιογράφου NIHON KOHDEN ECG-1250K των Ε.Ι/ΤΕΠ που θα περιλαμβάνει
A: Αντικατάσταση πλακέτας τροφοδοσίας και
Β: Κόστος εργασίας και ελέγχου καλής λειτουργείας προϋπολογισμού 670,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1439) ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ και προϋπολογισμού 100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(ΚΑΕ0887) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ .


2: Για την επισκευή τριών προβολέων BERCHTOLD που θα περιλαμβάνει:
Α: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜ ΠΡΟ ΦΠΑ ΜΕΤΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
KEYBOARD FOIL C452 3        

KEYBOARD FOIL C572

3        
BRAKE SCREW 6        
BRAKE SCREW 6        

B: Κόστος εργασίας και ελέγχου καλής λειτουργείας προϋπολογισμού 450,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1439) ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ και προϋπολογισμού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(0887) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ .


Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.
Τα ανταλλακτικά θα έχουν σήμανση C.E και οι εταιρείες που θα συμμετέχουν θα είναι πιστοποιημένες (να κατατεθεί η πιστοποίηση) για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ