ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 31-10-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00πμ, στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Πρέβεζας για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Χειρουργείου του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ