Γ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο  Πρέβεζας αφού έλαβε υπόψη του την υπ. αρ. πρωτ.

 Γ4α/Γ.Π./οικ.8252/07-02-2020 εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Υγείας και έχοντας υπόψη:

1 . Τις διατάξεις

I.  του ΦΕΚ Β΄319/2020 (Απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ.7328/2020)

II. του ΦΕΚ Β΄320/2020 (Απόφαση Γ4α/Γ.Π. οικ.7330/2020)

III. της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του Ν.2071/1992 (Α΄123) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄21)

IV.του άρθρου 3 του Ν. 4655/2020 (ΦΕΚ Α΄ 16)

V. του άρθρου 43 του Ν. 1759/1988 (ΦΕΚ Α΄50), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ Α΄38)

VI. του άρθρου 168 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ Α΄43)

VII. του άρθρου29, παρ. 2, του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄228)

VIII. του άρθρου 21, παρ. 11, του Ν. 2737/1999 (ΦΕΚ Α΄174)

IX. του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009    (ΦΕΚ Α΄43)

X. του άρθρου 23 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α΄165)

XI. των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4498/2017 (ΦΕΚ Α΄172), όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 9 του Ν. 4517/2018 (ΦΕΚ Α΄22) και άρθρα 3 και 4 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ ΄ Α΄204)

XII. του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια  της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

XIII. του Π.Δ.83/2019 (ΦΕΚ Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

XIV. του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»

XV. του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ α΄148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, όπως αυτός ισχύει.  

XVI. του Π.Δ. 54713/18-07-2019 (Β΄3105) «Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»

XVII. την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./122/14939/15-05-2019 Π.Υ.Σ

ΧΙΧ. του Οργανισμού του Γ.Ν. Πρέβεζας

ΧΧ. την με αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.2423(ΦΕΚ 31/17-1-2020 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)Απόφαση  του Υπουργού Υγείας   με την  οποία  διορίστηκε ο  Διοικητής του Γ.Ν. Πρέβεζας, αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ.

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 Την έκδοση προκήρυξης για πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας ως εξής:

 • Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στο βαθμό του Επ. Β΄
 • Μία (1) θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Νεφρολογίας στο βαθμό του Επ. Β΄
 • Μία(1)θέση Ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Εργαστηριακής Ιατρικής στο βαθμό του Επ. Β΄

 

Το Γ Ν Πρέβεζας αναγνωρίζεται ως "Φιλικό προς τα Βρέφη Νοσοκομείο», έπειτα από την επιτυχή αξιολόγησή του και τη θετική γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασμό.

Η διάρκεια αναγνώρισης του Νοσοκομείου ως «Φιλικό προς τα Βρέφη» είναι 3 (τρία) έτη, μετά το πέρας των οποίων μπορεί να ανανεωθεί η αναγνώριση ακολουθώντας την προβλεπόμενη, από την αριθμ. Δ1β/Γ.Π.οικ. 43457/6-6-2019 υπουργική απόφαση, διαδικασία.

Να σημειώσουμε ότι το Νοσοκομείο μας είναι το πρώτο περιφερειακό Νοσοκομείο που λαμβάνει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

 

 

 

 

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 11:24

Ευχαριστήρια επιστολή

 Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Ονομάζομαι Βασιλική Φλούδα, 

έχω αναλάβει να είμαι συντονίστρια-μέντορας εκπαιδεύσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, Κέρκυρας, Λευκάδας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης μαθητών & εκπαιδευτικών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση, με την ονομασία  "KIDS SAVE LIVES - ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ".

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν στα σχολεία Α'/θμιας και Β'/θμιας εκπαίδευσης όλων των σχολείων της Περιφέρειας μας, οργανώνεται και υλοποιείται από τον ομώνυμο Ανθρωπιστικό Οργανισμό "KIDS SAVE LIVES - Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές" και την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Επιτρέψατέ μου να σας ευχαριστήσω για την μέχρι τώρα  σημαντική προσφορά σας -με την παροχή προπλασμάτων - για την κάλυψη των βασικών αναγκών του προγράμματος εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη λειτουργία της ομάδας αλλά και την μέγιστη δυνατότητα στην εκπαίδευση  των μαθητών.

Αποδείξατε, για ακόμη μια φορά, την έμπρακτη υποστήριξή σας στην τοπική κοινωνία αλλά και στον συνάνθρωπο.

 

Παραμένω στη διάθεσή σας

 

Με εκτίμηση,

Φλούδα Βασιλική

Συντονίστρια-μέντορας εκπαίδευσης  

Υπεύθυνη επικοινωνίας εκπαιδευτών Ηπείρου, Λευκάδας και Κέρκυρας
Εκπαιδεύτρια Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης
Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας
Ανθρωπιστικός Οργανισμός KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές
Νοσηλεύτρια MSc

Γραφείο:                      Διοικητή
Πληροφορίες:             Β. Κουνέλλη
Tηλ.:                            2682 3 61333
Fax.:                            2682 0 89764
E-mail:                         Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
T
αχ. Δ/νση:                 Σελεύκειας 2
                                    481 00,  Πρέβεζα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ-ΣΥΝΟΔΟΥΣ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας προάσπισης της ασφάλειας των ασθενών του Γ Ν Πρέβεζας, αναφορικά με τον περιορισμό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και της πρόληψης των αρνητικών συνεπειών της έξαρσης των εποχιακών ιώσεων, σας παρακαλούμε να συνεργασθείτε μαζί μας, τηρώντας τις ακόλουθες οδηγίες:

 • Περιορίστε τις επισκέψεις σας στο Νοσοκομείο
 • Αποφύγετε την άσκοπη περιφορά στους νοσοκομειακούς χώρους
 • Αν έχετε κάποιο μεταδοτικό νόσημα, περνάτε ή περάσατε πρόσφατα κάποια ίωση, μην επισκέπτεστε ασθενείς στο Νοσοκομείο.
 • Ένας ή το πολύ δύο επισκέπτες ανά ασθενή και μόνο στην περίπτωση που ο ασθενής είναι κλινήρης. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι περιπατητικός, η επίσκεψη θα γίνεται στο σαλόνι της κλινικής.
 • Οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών.
 • Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου (σε αυτούς περιλαμβάνονται και η αίθουσα αναμονής επισκεπτών, οι σκάλες, τα εξωτερικά κλιμακοστάσια, οι τουαλέτες κλπ.)
 • Οι επισκέπτες και οι συνοδοί των ασθενών πρέπει να συμμορφώνονται με τις συστάσεις και τις οδηγίες του προσωπικού της Κλινικής και της Ασφάλειας του νοσοκομείου.
 • Ο σεβασμός του ωραρίου του επισκεπτηρίου συμβάλλει στη διασφάλιση της υγείας των ασθενών.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ: 12:00 – 13:00

                                               17:00 – 19:00

 

ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΘΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

 

Μ.ΠΑΠΠΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 50/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2019

Για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για ανοσολογικούς αναλυτές με συνοδό εξοπλισμό (με CPV 33127000-6 για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 66.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 48/2019 για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού CPV 50420000-5 με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία για ένα έτος 80.483,87€ χωρίς Φ.Π.Α. και 99.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για δικαίωμα προαίρεσης έξι μηνών συνολική καθαρή αξία 40.241,94 € και 49.900,00 € συμπ. Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ  ΤΗ ΣΟΧ 3/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                            
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                        Πρέβεζα:25-11-2019

                                                                                                             Αρ.Πρωτ.:12323

ΠΡΟΣ :  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Tμήμα:  Οικονομικό
Πληρ.:  Μώκου Λ.
Τηλ.:      2682361308
Φαξ:       2682024837
Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα  

                                 

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών του ακτινολογικού μηχανήματος  MERATE OPERA T90ce με CPV: 34913000-0 προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 1.300,00€  του Γ.Ν. Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά καθώς και πιστοποιητικό αποκλειστικότητας για την προμήθεια ανταλλακτικών του Ακτινολογικού μηχανήματος  MERATE OPERA T90ce έως την ΠΕΜΠΤΗ 28-11-2019 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως τις 11.00π.μ,  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1439.

               Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η επισκευή αφορά συγκεκριμένα το κάτωθι μηχάνημα:

 • Στο Ακτινολογικό μηχάνημα OPERA T90ce χρειάζεται αντικατάσταση μοτέρ κασέτας σεριογράφου, συρματόσχοινου, ελατηρίων, ρυθμίσεις, εργασίες καθαρισμού και ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας, παράδοση σε χρήση.

Οι συμμετέχουσες εταιρίες  πρέπει να είναι πιστοποιημένες για την επισκευή του ανωτέρω μηχανήματος.

                                                                                                      

                                                                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

 

                                                                                                           ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο και την συντήρηση των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Γ.Ν Πρέβεζας και ενός(1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο ΚΦΙΑ Πρέβεζας.

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 14/11/2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 11πμ, για τον έλεγχο και την συντήρηση των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Γ.Ν Πρέβεζας και ενός(1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1429) και 700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0879) για το Γ.Ν Πρέβεζας και συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1429) και 200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0879) για το ΚΦΙΑ Πρέβεζας.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.


ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σελίδα 1 από 59