Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011 08:25

Untitled document

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί βάσει του άρθρου 9 του Ν.3868/10 (Α΄ 129/03.08.2010), αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ), υπαγόμενο απευθείας στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και η λειτουργία του αποτελεί προέκταση εκείνης των οργανικών μονάδων του Νοσοκομείου.

Τηλ. :2682361202
email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόσβαση στο Γ.Υ.Π.

Το γραφείο στεγάζεται σε χώρο διακριτό, στην είσοδο των Τακτικών Ιατρείων πλησίον του Τ.Ε.Π. και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες κατά το τακτικό πρωινό ωράριο. Πέραν του τακτικού ωραρίου η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται από την εκάστοτε εφημερεύουσα αδελφή.

Σκοπός και Στόχοι

Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη (ΓΥΠ) έχει σαν αποστολή την διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και των υπηρεσιών υγείας, με σκοπό την διευκόλυνση της επικοινωνίας, τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και τη αναζήτηση δόκιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των εξατομικευμένων προβλημάτων των Πολιτών, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Στο Γραφείο μας μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί των ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν προτάσεις ή καταγγελίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κυρίως να προστατεύονται κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στο βασικό ανθρώπινο αγαθό της υγείας.

Νομικό Πλαίσιο

Το πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την προάσπιση των Δικαιωμάτων των Πολιτών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στην κατοχύρωση και Προστασία των Δικαιωμάτων των Ασθενών, όπως :

•  Ν.2071/92 (Α΄ 123/14.07.1992), Αρθρα 47 & 94-100,
•  Ν.2716/99 (Α΄ 96/17.05.1999), Αρθρα 1& 2,
•  Ν.2519/97 (Α΄ 165/21.08.1997), Αρθρο 1,
•  Ν.2619/98 (Α΄ 132/19.06.1998), Αρθρο 1,
•  Ν.3418/05 (Α΄ 287/28.11.2005),
•  Π.Δ.216/01 (Α΄ 167/25.07.2001).

Αρμοδιότητες Γ.Υ.Π.

Στο Γραφείο υπάγονται βάσει της Υ.Α. Υ4α/οικ. 106298 (Β΄ 1496/6.09.2010), οι εξής αρμοδιότητες:

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχόμενων πολιτών. Ο συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες και Τμήματα κάθε θέματος που αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.

2. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση της υποδοχής και καθοδήγησης των προσερχόμενων πολιτών.

3. Η άμεση και σωστή ενημέρωση και πληροφόρησή τους για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

4. Η επιμέλεια για την παραγωγή υλικού (εντύπου και ηλεκτρονικού) όπου εμπεριέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τα τμήματα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η μέριμνα για τη διάθεση της πληροφόρησης στους εξυπηρετούμενους από το Νοσοκομείο πολίτες.

5. Η συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η παραπομπή τους για εξέταση στα αρμόδια όργανα.

6. Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των στοιχείων που αφορούν τη δραστηριότητα του Γραφείου. Η δημιουργία και η ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου/μητρώου. Η στατιστική καταγραφή και επεξεργασία των δεδομένων και των συμβάντων.

7. Η σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε ετήσια βάση και η υποβολή στοιχείων της λειτουργίας του προς την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 3868/10 και την Αυτοτελή Υπηρεσία Δικαιωμάτων Ασθενών του ΥΥΚΑ.

8. Η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου.