ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πρέβεζα: 24-05-2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                              Αριθ.Πρωτ.: 4461

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                          

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ        

 

Tμήμα…….  :  Προμηθειών

Πληροφορίες:   Δρόσου Χριστίνα

Tηλ. ……….:   26823 61310

Fax ……….:   26820 24837

Tαχ. Δ/νση. :   Σελεύκειας 2                      

                     481 00, Πρέβεζα


                                 

                                                                                                                                                              

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό προμήθειας ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ME CPV 33696700-2 με ΑΡ.ΔΙΑΚ.18/2017

           

          Σας κάνουμε γνωστό ότι εκ΄ παραδρομής ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ στην διακήρυξη 18/2017 (σελ.2) ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (30-05-2017) είναι ημέρα Δευτέρα αντί για το σωστό Τρίτη, ενώ στην ημερομηνία διενέργειας (31-05-2017) είναι ημέρα Τρίτη αντί για το σωστό Τετάρτη.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.    

                                                                           

                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

                                                                                                    ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ