ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                               Πρέβεζα : 31-05-2017

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                    Αρ. Πρωτ. 4711

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                        

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                     

Tμήμα……..:Οικονομικό                                   

Πληροφορίες:Γαζής Β.      

Tηλ. ……….: 2682361308

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


             

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την επισκευή και αναβάθμιση του μηχανήματος GEM PREMIER 3000 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

 

ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.4668/30-05-2017 αίτημα για την επισκευή του μηχανήματος GEM PREMIER 3000.

             Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 06/06/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ 12.00μ.μ, για την επισκευή και αναβάθμιση του μηχανήματος GEM PREMIER 3000 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0887) .

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης, ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α

Περιγραφή υλικού

ποσότητα

Τιμή

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ

Σύνολο

1

GEM PREMIER 3000 Επισκευή και αναβάθμιση

1

 

 

   

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ                                                                                                        

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ