ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 04 Μαΐου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                    Πρέβεζα : 04-05-2017

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                      Αρ. Πρωτ. 3888

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                        

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                     

        

Tμήμα……..Οικονομικό                                                                                                                            

Πληροφορίες: Κεπενός Ι.

Tηλ. ……….: 2682361308

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2 481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «Πακέτου Μπαταριών, και καλωδίου ΣΠΙΡΑΛ ΝD-782VK απινίδωσης με PADLE για απινιδωτή 7731-Κ»

ΣΧΕΤ. Η αριθ.Πρωτ.3870/03-05-2017 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας «Πακέτου Μπαταριών, και καλωδίου ΣΠΙΡΑΛ ΝD-782VK απινίδωσης με PADLE για απινιδωτή 7731Κ» με παράδοση στο χώρο του νοσοκομείου και έλεγχο ορθής λειτουργίας του για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ. Ν.Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 09/05/2017 ημέρα Τετάρτη 11πμ, για την προμήθεια των υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1439). Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Τα ανταλλακτικά θα είναι πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος, θα έχουν σήμανση C.E και οι εταιρείες που θα συμμετέχουν θα είναι πιστοποιημένες με «iso» για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης.Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.

                                                                                                                                

                                                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

                                                                    ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                     Πρέβεζα : 04-05-2017

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                       Αρ. Πρωτ. 3879

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                        

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                     

        

Tμήμα……..:  Οικονομικό

Πληροφορίες:Κεπενός Ι.

Tηλ. ……….: 2682361308

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2 481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών: 1) KEY BD 2) Μπαταρία NIHON KOHDEN ECG-1350/TEC-5500/7700 12V-2800mAh,επισκευής και ελέγχου καλής λειτουργίας Απινιδωτή NIHON KOHDEN .

ΣΧΕΤ.Η αριθ. Πρωτ.3871/03-05-2017 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας των παρακάτω ανταλλακτικών: 1) KEY BD 2) Μπαταρία NIHON KOHDEN ECG-1350/TEC-5500/7700 12V-2800mAh,επισκευής και ελέγχου καλής λειτουργίας Απινιδωτή NIHON KOHDEN με παράδοση στο χώρο του νοσοκομείου και έλεγχο ορθής λειτουργίας του,για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

 Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 08/05/2017 ημέρα Δευτέρα 11πμ, για την προμήθεια των υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου προϋπολογισμού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και 200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ1439 & 0887) Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Τα ανταλλακτικά θα είναι πιστοποιημένα απο τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος, θα έχουν σήμανση C.E, και οι εταιρείες που θα συμμετέχουν θα είναι πιστοποιημένες με «iso» για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης ,ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

1

Μπαταρία απινιδωτή

NIHON KOHDEN ECG-1350/TEC-5500-7700 12V-2800mAh

τεμ

1

2

KEY BD

τεμ

1

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

  • Μπαταρία απινιδωτή   NIHON KOHDEN ECG-1350/TEC-5500-7700 12V-2800mAh.
  •  KEY BD                        

                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
                                                          ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ