ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                    Πρέβεζα :3/10/2017

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                            Αρ. Πρωτ.8435

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

           

Tμήμα……..:  Οικονομικό

Πληρ………:    Ιωάννου Π.

Tηλ. ……….:   2682361308

Fax  ………..:  26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:  Σελεύκειας 2                    

                        481 00,  Πρέβεζα

              

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος  για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την επισκευή  του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ –NEODENT SERIAL: ND 1204-05

ΣΧΕΤ.: 1. Το αριθ. Πρωτ.8309/29-09-2017 Πρωτογενές αίτημα για την επισκευή  του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ –NEODENT SERIAL: ND 1204-05,  για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του οδοντιατρικού ιατρείου του Γ. Ν. Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

  1. Το δελτίο αναγγελίας βλάβης της βιοιατρικής υπηρεσίας του νοσοκομείου. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε 1) πρόβλημα στην καλωδίωση του βραχίονα των χειρολαβών   (Αερότορ- μικρομότορ) 2) στην συσκευή φωτοπολυμερισμού 3) στο νερό του πτυελοδοχείου και την σιελαντλία. 

                Επισκευή και έλεγχος καλής λειτουργίας ολόκληρου του μηχανήματος.         

               Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 10/10/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ 12πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την επισκευή  του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ –NEODENT SERIAL: ND 1204-05, του Νοσοκομείου μας, συνολικού προϋπολογισμού 1.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0887) .  Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Τα ανταλλακτικά θα έχουν σήμανση C.E και οι εταιρείες που θα συμμετέχουν θα είναι πιστοποιημένες για διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, και παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης.                               

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

  ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                        Πρέβεζα: 3/10/2017

                                                                                                                          Αρ.Πρωτ.:8434
Τμήμα:  Οικονομικό

Πληρ.:Ιωάννου Π.       

Τηλ.:      2682361308

Φαξ:       2682024837

Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα                              

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υγειονομικού υλικού.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 9-10-2017, σε κλειστό φάκελο(απαιτείται κατάθεση δειγμάτων-με ποινή απόρριψης) , έως τις 11 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1311.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

                Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ/ΑΝΑ ΤΕΜ.

ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ

1

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ  LARGE

600

         

2

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 5,4 Lt

500

         

3

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 2,7 Lt

200

         

 

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ