ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15/2010
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΌΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ  ΑΝΑΛΥΤΕΣ με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδoύ εξοπλισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη Συμφερότερη Προσφορά

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ:ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΌΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010 11:57

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 3/2010
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ