ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18/2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ