ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ- ΜΗΧΑΝΩΝ

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ:ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ- ΜΗΧΑΝΩΝ (870.1 kB 2010-10-08 13:46:05)

Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2010 13:52

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙ’ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13/2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙ’ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ:ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙ’ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ (563.59 kB 2010-10-08 13:47:46)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2010

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΝΕΦΡΟΥ

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΝΕΦΡΟΥ (567.9 kB 2010-10-08 13:48:47)