ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                               Πρέβεζα : 26-06-17

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                        Αρ. Πρωτ. 5555

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                        

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ       

              

Tμήμα……..:Οικονομικό     

Πληροφορίες: Ιωάννου.Π

Tηλ. ……….: 2682361308

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα

          

ΘΕΜΑ:Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την επισκευή της μονάδας ψύξης Αermec με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.5513/23-06-2017 αίτημα για την επισκευή της μονάδας Αermec.

             Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 30/06/2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.00μ.μ για την επισκευή του ψύκτη των εξωτερικών ιατρείων συνολικού προϋπολογισμού για υπηρεσία 1.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ0889.01) και για την προμήθεια ειδών συντήρησης του ψύκτη της μονάδας Αermec συνολικού προϋπολογισμού 4.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ1899.01) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

Α/Α

Περιγραφή υλικού

Τιμή

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ

ΦΠΑ

Σύνολο

 
  • Αντικατάσταση ελαίων στους δύο συμπιεστές
  • Αντικατάσταση φίλτρων υγρού στα δύο ψυκτικά κυκλώματα
  • Αντικατάσταση των δύο κεντρικών πλακετών
  • Αντικατάσταση των δύο ελεγκτών στροφών των ανεμιστήρων
 

 

   

                                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ                                                                                                        

                                                                                                               ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ