ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                               Πρέβεζα :15/11/2016

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                            

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                          Αρ. Πρωτ.8822

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Πληρ………:   Δρόσου Χ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων για αιμοκαλλιέργειες με συνοδό εξοπλισμό.

ΣΧΕΤ. Το αριθ.Πρωτ.ΔΣ/21/30-9-2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση προμήθειας αντιδραστηρίων για αιμοκαλλιέργειες με συνοδό εξοπλισμό.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με κλειστό φάκελο φαξ έως 24/11/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων για αιμοκαλλιέργειες με συνοδό εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1359). Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

1000 Εξετάσεις σύνολο

Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Τιμή μονάδας ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1

Αντιδραστήρια για αιμοκαλλιέργειες ενηλίκων

(450 αερόβια,

450 αναερόβια)

2

Αντιδραστήρια για αιμοκαλλιέργειες ανηλίκων

150 παιδιατρικά

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Οι φιάλες να είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό, να περιέχουν αδρανοποιητικές ουσίες αντιβιοτικών, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο και άλλων στείρων βιολογικών υγρών πέραν του αίματος , να μπορούν να ελεγθούν δείγματα σε ελάχιστη ποσότητα

  1. Να διαθέτει τουλάχιστον 50 θέσεις επώασης φιαλών.
  2. Να διαθέτει σύστημα τακτικού αυτόματου ελέγχου των θέσεων και να ειδοποιεί σε περίπτωση βλάβης.
  3. Να αναλύει και προεπωασμένες φιάλες καθώς και φιάλες καθυστερημένης εισόδου στο σύστημα.
  4. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης.
  5. Να καταλαμβάνει το μικρότερο δυνατό όγκο.
  6. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται μία προς μία οι ζητούμενες προδιαγραφές και τεκμηριώνονται με παραπομπές στα πρωτότυπα prospectous και εγχειρίδια του κατασκευαστή.

     Οι ως άνω προδιαγραφές είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες προκειμένου να κριθεί τεχνικά αποδεκτή μία προσφορά.                    

                

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ