ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                             Πρέβεζα :27/11/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                    Αρ. Πρωτ. 10409
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tτμήμα…: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ… 2682361308
Fax …... 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..:Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την επισκευή χειρουργικής τράπεζας MAQUET BETA STAR και προβολέα οροφής HANA OP 3500 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Γ.Ν.Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.10237/21-11-2017 πρωτογενές αίτημα για την επισκευή χειρουργικής τράπεζας και προβολέα οροφής των χειρουργείων του Γ.Ν.Πρέβεζας.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 01/12/2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12πμ λόγω του κατεπείγοντος για την επισκευή χειρουργικής τράπεζας MAQUET BETA STAR και προβολέα οροφής HANA OP 3500 για τις ανάγκες των χειρουργείων του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.150,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0879) . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση ικανότητας εκτέλεσης της εργασίας επισκευής.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ