Τρίτη, 06 Μαρτίου 2018 07:48

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ για τις ανάγκες του Γ .Ν.Πρέβεζας (Ορθή επανάληψη)

Ορθή επανάληψη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Πρέβεζα :06/03/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- Αρ. Πρωτ.2370
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Tηλ. .: 2682361308
Fax .: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ για τις ανάγκες του Γ .Ν.Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.2308/05-03-2018 Πρωτογενές Αίτημα για την προμήθεια ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ Η΄ ΜΕΣΩ FAX έως 09/03/2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10πμ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 3500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1439) .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΣ
1. Σύστημα Αποσκλήρυνσης νερού με ρητίνη ιοντοανταλλαγής.
2. Απαλλαγή νερού της σκληρότητας ασβεστίου (Ca) και μαγνησίου (Mg).
3. Διαθέτει ηλεκτρονική κεφαλή πλήρως αυτόματη για τον έλεγχο της λειτουργίας του.
4. Επεξεργασία min 13m3/αναγέννηση.
5. Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 2,0 Bar, μέγιστη 6,0 Bar.
6. Να τοποθετείται στην κεντρική παροχή του νερού.
7. Να διαθέτει δύο (2) δοχεία χωρητικότητας 70-80lt έκαστο
8. Να περιλαμβάνεται η απαιτούμενη για τα δοχεία ρητίνη αποσκλήρυνσης
9. Ηλεκτρονική πλήρως αυτόματη κεφαλή ρυθμιζόμενη βάση χρόνου ή όγκου ή και συνδυασμός των δύο.
10. Οθόνη display προγραμματισμού και παρακολούθησης της λειτουργία.
11. Δοχεία άλατος (2) 130-150λίτρων με αυτόματο ρυθμιζόμενο πλωτήρα
12. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσής του.
13. Να περιλαμβάνονται οδηγίες λειτουργίας όπως και να γίνει εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του Ιδρύματος.
14. Εγγύηση καλής λειτουργίας κατ΄ελάχιστο 5 έτη για τα υδραυλικά μέρη, 1 έτος για τα ηλεκτρικά.
15. Το εν λόγω μηχάνημα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο το αργότερο εντός πέντε ημερών μετά την απόφαση κατακύρωσης.
16. Περιλαμβάνεται η εγκατάστασή του και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 102 φορές