ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 02 Ιουνίου 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 29/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV (79210000-9 )
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού  4.899,99 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 12/6/2015 (ώρα : 1.30 μ.μ.).