ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                  

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                              Πρέβεζα: 02/06/2015

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.: 3960/03-06-2015

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                       

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ        

        

Tμήμα……..:  Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Μάντζιου Όλγα

Tηλ. ……… : 2682361310

Fax ……….: 2682024837

Tαχ. Δ/νση...: Σελευκείας 2                    

                        48100, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ για τις ΠΕΔΥ Μ.Υ.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 10/06/2015 ημέρα TΕΤΑΡΤΗλόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών των ΠΕΔΥ-Μ.Υ. συνολικού προϋπολογισμού 4.300,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΤΟR

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Α: ΠΕΔΥ Μ.Υ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛ.

 

Μ.Υ. ΠΕΔΥ

1 ΜONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ TEM 1 3.000,00€
2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ TEM 3 50,00€ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
3 ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΦΙΑΛΗΣ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΚΑΙ ΡΟΥΞΟΥΝΙ TEM 2 300,00€

  

 

Β: ΠΕΔΥ Μ.Υ. ΠΑΡΓΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛ.

 

Μ.Υ. ΠΕΔΥ

1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ CARDIACSCIENCEAEDG3 PRO ΤΕΜ 1 600,00€ ΠΑΡΓΑΣ

 

Γ: ΠΕΔΥ Μ.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛ. Μ.Υ. ΠΕΔΥ
1 ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ECGBTL-08 ΜΕ (4)ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ (6)ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ TEM 1 250,00€ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2 ΛΑΜΠΑΚΙ HEINE XHL O38 /2,5V TEM 3 100,00€

 

ΜΕΡΟΣ Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1. 1.Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , να αναφερθεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας προς αξιολόγηση.
 2. 2.Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά.
 3. 3.Να λειτουργεί με ρεύμα 220V/50Hz. Και να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία ενσωματωμένη στο μόνιτορ για τουλάχιστον 6 ώρες.
 4. 4.Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 10΄΄ με απεικόνιση τουλάχιστον κτώ διαφορετικών κυματομορφών ταυτόχρονα και τις αντίστοιχες ψηφιακές τιμές των παρακολουθούμενων παραμέτρων.
 5. 5.Να έχει δυνατότητα οθόνης αφής η οποία να προσφερθεί προς επιλογή.
 6. 6.Να έχει δυνατότητα απεικόνισης μεγάλων ψηφιακών ενδείξεων, έτσι ώστε να είναι ορατές από απόσταση, να έχει δυνατότητα απεικόνισης των κυματομορφών με διάφορα χρώματα επιλογής του χειριστή.
 7. 7.Να διαθέτει 4 τουλάχιστον ταχύτητες απεικόνισης των κυματομορφών, με δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας για κάθε απεικονιζόμενη κυματομορφή.
 8. 8.Ο χειρισμός του να είναι απλός και να γίνεται με την βοήθεια περιστροφικού διακόπτη.
 9. 9.Να διαθέτει πλήκτρα επί της οθόνης για άμεση πρόσβαση σε προγράμματα του μόνιτορ.
 10. 10.Να αναφερθούν οι δυνατότητες χειρισμού προς αξιολόγηση.
 11. 11.Να διαθέτει οπωσδήποτε τις παρακάτω ενισχυτικές βαθμίδες :
 12. 12.Για κάθε παράμετρο που παρακολουθείται να καλύπτονται οι κάτωθι απαιτήσεις :
 13. 13.Ηλεκτροκαρδιογράφημα:
 14. 14.Αναίμακτη πίεση:
 15. 15.Οξυμετρία:
 16. 16.Θερμοκρασία:
 • ηλεκτροκαρδιογραφήματος, αναπνοής με συναγερμό άπνοιας.
 • αναίμακτης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης
 • οξυμετρίας
 • θερμοκρασίας
 • Να μπορεί να δεχθεί 3πολικό η 5πολικό χωρίς να απαιτείτε η αντικατάσταση του ενισχυτή Ηλεκτροκαρδιογραφήματος, σε περίπτωση χρησιμοποίησης οποιουδήποτε εκ των 2 ανωτέρω καλωδίων.
 • Σε περίπτωση χρησιμοποίησης 5πολικού καλωδίου να έχει την δυνατότητα απεικόνισης και των 7 απαγωγών στην οθόνη του μόνιτορ.
 • Να έχει δυνατότητα απεικόνισης της κυματομορφής και της αριθμητικής ένδειξης των αριθμών των αναπνοών και να διαθέτει ρυθμιζόμενο συναγερμό άπνοιας.
 • Να διαθέτει       ανάλυση του διαστήματος του ST σε όλες τις παρακολουθούμενες απαγωγές και ένδειξής τους στην οθόνη καθώς και ανίχνευση αρρυθμιών, καθώς και ανίχνευση παλμού βηματοδότη.
 • Να παραδοθεί με 5πολικό καλώδιο και να προσφερθεί προς επιλογή το 3πολικό καλώδιο.
 • Σε περίπτωση αποκόλλησης μιας απαγωγής εκτός από τον συναγερμό να έχει την δυνατότητα να μεταπηδά σε άλλη απαγωγή ούτος ώστε να μην χάνεται η παρακολούθηση της κυματομορφής επί της οθόνης.
 • Η λήψη να γίνεται κατ εντολή του χειριστή, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα ή χειροκίνητα καθώς και την δυνατότητα επανάληψης της λήψης (STAT) και να απεικονίζονται στην οθόνη ταυτόχρονα οι τιμές της συστολικής-διαστολικής και μέσης πίεσης.
 • Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων και να προσφερθεί προς επιλογή περιχειρίδα παίδων.
 • Να απεικονίζει την κυματομορφή (σφυγμικό κύμα) και την ψηφιακή τιμή του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε Οξυγόνο. Να παρέχει επίσης τον καρδιακό ρυθμό.
 • Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων / παίδων πολλαπλών χρήσεων.
 • Να μετρά συγχρόνως δύο θερμοκρασίες και τη διαφορά αυτών ΔΤ, από το δέρμα και τον οισοφάγο.
 • Να προσφερθεί με αισθητήρα σώματος και προς επιλογή να προσφερθεί ο αισθητήρας οισοφάγου / ορθού.
 • Επιπλέον δυνατότητες αναβάθμισης να προσφερθούν προς επιλογή.
 1. 17.Να δέχεται θερμικό εκτυπωτή ενσωματωμένο στο μόνιτορ τουλάχιστον 3 καναλιών ο οποίος να προσφερθεί προς επιλογή.
 2. 18.Ν δέχεται σύστημα καπνογραφίας το οποίο να προσφερθεί προς επιλογή.
 3. 19.Να απεικονίζει πίνακες ζωτικών σημείων TRENDSCHARTS των τελευταίων 72 ωρών τουλάχιστον και να εκτελεί υπολογισμούς διαφόρων λειτουργιών (Αιμοδυναμικών, αναπνευστικών κλπ. ). Να αναφερθούν οι δυνατότητες αποθήκευσης προς αξιολόγηση.
 4. 20.Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα συναγερμών, τόσο για ιατρικούς όσο και για τεχνικούς συναγερμούς, με ρυθμιζόμενα ανώτερα και κατώτερα όρια και να διαθέτει οπτική ένδειξη η οποία να τίθεται σε λειτουργία σε περίπτωση συναγερμού.
 5. 21.Το λογισμικό του μόνιτορ να είναι οποσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα.
 6. 22.Να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας νυκτός για εξοικονόμηση ενέργειας.
 7. 23.Το μόνιτορ προς αποφυγή σκόνης να λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρα.
 8. 24.Να διαθέτει προστασία από απινηδώσεις και χειρουργική διαθερμία.
 9. 25.Το μόνιτορ να διαθέτει χειρολαβή κατάλληλη για την απευθείας τοποθέτηση του σε ράγα ή σε πλαϊνά κιγκλιδώματα φορείου ή κλίνης χωρίς καμία επιπλέον μετατροπή στο μόνιτορ.
 10. 26.Να συνοδεύεται με κατάλληλη τροχήλατη βάση μεταφοράς απαραίτητα του ιδίου κατασκευαστικού τύπου.
 11. 27.Επιπλέον δυνατότητες του μόνιτορ να αναφερθούν προς αξιολόγηση.
 12. 28.Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου επί ποινή απόρριψης με αριθμημένες παραπομπές σε αυτά.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. 1.Οι συσκευές θα είναι απολύτως καινούργιες, αμεταχείριστες και θα καλύπτουν τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.
 2. 2.Να υποβληθούν επί ποινή αποκλεισμού
 • -Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την σήμανση CE. κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 93/42/Ε.Ο.Κ.
 • -Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ΙS0 σειράς 13485/2003 ή αντίστοιχο).
 • -Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42 της Ε.Ο.Κ. (ΙS0 με πεδία πιστοποίησης τουλάχιστον την εμπορία και τεχνική υποστήριξη ).
 • -Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, συμμόρφωσης με την ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./ 1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-1-2004).
 • -Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του ΠΔ. 117/2004.

 

Γ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 1. 1.Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λ.π.) για 10 έτη τουλάχιστον.
 2. 2.Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
 3. 3.Για τα παραπάνω υποχρεούται επί ποινή απόρριψης να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου για την πιστοποίηση των παραπάνω. Η βεβαίωση αυτή θα αναγράφει σαφώς ότι αφορά το συγκεκριμένο είδος και την συγκεκριμένη πρόσκληση προσφορών του δικού μας Νοσοκομείου.
 4. 4.Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος - συσκευής, προερχομένη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης, εκτός των αναλωσίμων.
 5. 5.Οι προμηθευτές θα εκπαιδεύσουν τους χειριστές - ιατρούς στην σωστή χρήση και δυνατότητες του συγκροτήματος, καθώς και εκπαίδευση Ηλεκτρονικού στην συντήρηση χωρίς αμοιβή.

                                       

 

                      

                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                            

 

 

                                 

                                                                                           ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ