ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                                                                          

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                              Πρέβεζα: 03/06/2015

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.: 3969

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                       

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Πιπιλίδου Γεωργία

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 2682024837

Tαχ. Δ/νση..: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

                       

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 10/06/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ λόγω του κατεπείγοντος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.985,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ

23%

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1. ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΣΩΜΑ 150 ΤΕΜ        
2. ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΕΤΕΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ     5000ΤΕΜ        
3. ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΑ ΕΩΣ 3L 100 TEM        
4. ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 100 TEM        

                                                                                   

                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                               

                                                                                             

                                                                                              ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ