ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Κυριακή, 07 Ιουνίου 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 7/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Αναλώσιμα Ιατρικών Συσκευών) » με κωδικό κατηγορίας CPV (33182000-9).
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 19.033,52€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 16/06/2015 (ώρα :13.30 π.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 3/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ με κωδικό κατηγορίας CPV (98310000-9).
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού για το Νοσοκομείο και τις Μονάδες Υγείας 37.999,99€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 18/06/2015 (ώρα : 13.00 π.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 32/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων ( ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ) » με κωδικό κατηγορίας CPV (60161000-4).
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 15/06/2015 (ώρα :13.30 π.μ.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 30/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΤΡΟΦΙΜΩΝ » με κωδικό κατηγορίας CPV (CPV15612500-6, CPV15871000-4, CPV15411110-6, CPV15331170-9, , CPV15111200-1, CPV15551000-5, CPV03221200-8 ).
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 56.022,67€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 17/06/2015 (ώρα :13.30 π.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 31/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ » με κωδικό κατηγορίας CPV ( 90524400-0 ).
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 19.033,52€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 16/06/2015 (ώρα :13.00 π.μ.).