ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.39/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΩΝ( ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΤΟΥ Γ. Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV (38434000-6)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 3.518,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 2/09/2015 (ώρα : 1.30 μ.μ.).