ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά με FAX έως 23/09/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.600,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.43/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ TOY ΠΠΥΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV (33141613-0)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού:11.620,00€ καθαρή αξία και 14.292,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 23/09/2015 (ώρα : 1.30 μ.μ.).