ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.46/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΝΕΦΡΟΥ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ » ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 33141620-2) Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 26.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 08/10/2015 (ώρα : 1.30 μ.μ.).