ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 30-09-2015

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.6872

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..:   Βιοϊατρικής

 

          

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Ναστούλης Ε.

Tηλ. ……….: 2682361316

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφορών για προμήθεια δίσκων και τροχών του Γαζοπρίονου SUPRENA του Νοσοκομείου.

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως 07/10/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ZHTOYMENEΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

TIMH ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

TIMH ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

 

ΔΙΣΚΟΣΚΟΠΗΣ ΓΑΖΩΝ

ΚΩΔ:R-1512ΓΙΑΓΑΖΟΠΡΙΟΝΟ SUPRENA Model:CR-100A

15

     
  ΤΡΟΧΟΣ 6      

                

                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                                                        ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ