ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                ΑΔΑ: 6ΓΔΔ469079-09Α
Τμήμα :..............:Οικονομικό                            ΑΔΑΜ: 18PROC003267037
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                             ΑΡ. ΠΡΩΤ.:5731/14-06-2018
ΤΗΛ.:………..........26823 61310
FAX :………………. 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…...:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………..........: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 24/Α/2018
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια Ορθοπεδικού υλικού-Βίδες- Ήλοι (CPV:33141750-2) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13.619,88€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ΑΔΑΜ: 18PROC003266693

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                    ΑΔΑ: ΨΩΘΝ469079-ΧΣΤ

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                             

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                              Hμ/νία :15/6/2018

Πληροφορίες:.. : Δρόσου Χ.                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5760

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                              

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ…………...: 48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.30/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια αντιδραστηρίων ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  με συνοδό εξοπλισμό με CPV 33696500-0  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 € με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου .

                                                                                                                 ΑΔΑ: 9ΠΧΓ469079-Τ5Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΑΔΑΜ: 18PROC003060141

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                            

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                              ΗΜ/ΝIA: 8/5/2018

Πληροφορίες:.. : Δρόσου Χ.                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.:4385

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                              

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ…………...: 48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.28/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ με cpv 33696700-2  προϋπολογισμού 18.455,95 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου .

                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                   ΑΔΑ: ΩΔΦΝ469079-ΣΩΘ

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                              ΑΔΑΜ: 18PROC003042041

Πληροφορίες:.. : Μώκου Λ..                                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ.:4281/4-5-2018

ΤΗΛ.:………..........26823 61310

FAX :………………. 2682024837                                                             

Ταχ. Δ/νση :…...:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ…………..........: 48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.27/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια  απορρυπαντικών, προϊόντων υγιεινής από χαρτί, σάκους απορριμμάτων  για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας  με CPV: 398312000-8, 33771000-5, 19640000-4 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.470,12€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                   ΑΔΑ: 7ΤΤΔ469079-ΘΔ8

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                              ΑΔΑΜ: 18PROC003036046

Πληροφορίες:.. : Μώκου Λ.                                                                                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:4251

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                                   

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ…………….: 48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.26/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015

Για την προμήθεια ΠΟΤΗΡΙΑ, με CPV 39221123-5, προϋπολογισμού 5.863,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αντίστοιχα για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

                                                                                                                            ΑΔΑ: 7Μ0Ψ469079-ΜΛΨ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                             ΑΔΑΜ: 18PROC003028166

6η  Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

                                                                                                

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ                                                                       ΗΜ/ΝIA :2-5-2018

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                             

Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                                                    ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4192

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                              

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ.            :      48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 25/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ TOY ΠΠΥΥ 2015

Για την προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ με cpv 33141200-2  για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 31.823,95 €  συμπ/νου ΦΠΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                                                                       ΑΔΑ: Ω7ΡΚ469079-5Μ2

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                             ΑΔΑΜ: 18PROC003012572
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.:4087/27-04-2018
ΤΗΛ.:……….....2682361310-308
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………...: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015
Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ και ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ CPV 33141320-9, CPV 33141615-4 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: 5.275,33€ και 8.979,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ αντίστοιχα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                  ΑΔΑ: 6Α1Ι469079-ΦΟ9
Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                             ΑΔΑΜ: 18PROC002982641
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                                               ΑΡ. ΠΡΩΤ.:3640/16-04-2018
ΤΗΛ.:……….....2682361310-308
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………...: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 21/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015
Για την προμήθεια αντιδραστηρίων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV33696500-0) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: καθαρή αξία 33.050,84 και 40.983,04 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                        

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                              ΑΔΑ: 6Α1Ι469079-ΦΟ9
Τμήμα :..............:Οικονομικό                                         ΑΔΑΜ: 18PROC002946923
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ.:3640/16-04-2018
ΤΗΛ.:……….....2682361310-308
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ…………...: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.21/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΦΥ 2015
Για την προμήθεια αντιδραστηρίων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV33696500-0) για την κάλυψη των αναγκών
του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: καθαρή αξία
33.050,84 και 40.983,04 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                          Πρέβεζα: 04-04-2018
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Τμήμα: :OIKONOMIKO
Πληροφορίες :Δροσου Χ.
Τηλ. :2682361310
Φαξ :2682024837
Ταχ. Διεύθ. :Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα

 

Διευκρινήσεις επί της με Αριθμ 19/2018 Διακήρυξης για την προμήθεια Εντύπων

Σελίδα 1 από 3