ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πρέβεζα: 12-04-2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                              Αριθ.Πρωτ.: 3325

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                          

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ        

 

 

Tμήμα…….  : Προμηθειών

Πληροφορίες:   Μώκου Λαμπρινή

Tηλ. ……….:   26823 61308-310

Fax ……….:   26820 24837

Tαχ. Δ/νση. :   Σελεύκειας 2                      

                     481 00, Πρέβεζα

                                                                                                                                                                                                                                  

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό προμήθειας «ΦΙΑΛΙΔΙΑ» CPV 39225730-1 ΑΡ.ΔΙΑΚ.11/2017 Ημερομηνία:19-04-2017 Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ & Ώρα: 11:00 π.μ.

           

Σας κάνουμε γνωστό ότι εκ΄παραδρομής ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ στην διακήρυξη ότι για το είδος Α/Α 5 (5.3) η ζητούμενη ποσότητα είναι 100 τεμ και όχι όπως αναφέρεται 900 τεμ για το σύνολο του 5.3.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.    

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5

 5.3 Πεταλούδες αιμοληψίας – διατρήσεως σωληναρίων κενού, με μηχανισμό αυτόματης
αναρρόφησης της βελόνας από την φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της.
Μίας χρήσης, αποστειρωμένη, σωληνίσκος μακρύς (περίπου 304 mm).
Ο μηχανισμός να ενεργοποιείται με το ένα χέρι, με τρόπο προφανή, γρήγορο και αποδοτικό
α) 21G β) 23G γ) 25 G Για λοιμώδες ή παιδιατρικό περιστατικό

100 ΤΕΜ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                    

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ              ΑΔΑΜ: 17PROC006058925

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                         ΑΔΑ: Ψ5ΕΛ469079-6ΥΠ

                                    

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                                                   Ημ/νία : 11/4/2017

Πληροφορίες:.. : Δρόσου Χρ.                                                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:3299

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                              

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ.            :     48100

Ε-mail : xdrosou@prevezahospital.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.14/2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την προμήθεια «ΡΥΓΧΗ ΣΙΦΩΝΙΩΝ- ΠΙΠΕΤΩΝ», CPV 33790000-4 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.255,04 € συμπ/νου ΦΠΑ.