ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                      Πρέβεζα :29/11/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                Αρ. Πρωτ.10493
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό.
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την αντικατάσταση κόρνας πολλαπλού ήχου ασθενοφόρου .


ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ 10444 /28-11-2017 πρωτογενές αίτημα για την αντικατάσταση κόρνας πολλαπλού ήχου ασθενοφόρου για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 05/12/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ 10πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την για την αντικατάσταση κόρνας πολλαπλού ήχου ασθενοφόρου με αρ. ΚΗΥ-7967 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 60,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(ΚΑΕ1431) και 30,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881).Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                   Πρέβεζα :29/11/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                             Αρ. Πρωτ. 10494
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την αντικατάσταση φάρου οροφής του ΚΗΥ-9974 ασθενοφόρου του Γ.Ν. Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.10445 /28-11-2017 αίτημα για την αντικατάσταση φάρου οροφής του ΚΗΥ-9974 ασθενοφόρου για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 05/12/2017 ημέρα ΤΡΙΤΗ 10πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την για την αντικατάσταση φάρου οροφής του ΚΗΥ-9974 ασθενοφόρου του Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 60,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1431) και 30,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881) . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ