ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                Πρέβεζα : 10/05/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.4515
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361316
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ειδών εντομοκτονίας και απωθητικών φιδιών στο Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.4395/08-05-2018 πρωτογενές αίτημα προμήθειας ειδών εντομοκτονίας και απωθητικών φιδιών για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 17/05/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 11πμ, για την προμήθεια ειδών εντομοκτονίας και απωθητικών φιδιών για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1899) για το Γ.Ν Πρέβεζας και συνολικού προϋπολογισμού 200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1899) για το ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  • Απωθητικό φιδιών (τεμ 15)
  • Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή ζελε για κατσαρίδες( τεμ 15)
  • Εντομοκτόνο εωτερικών &εξωτερικών χώρων (τεμ 15)

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  • Απωθητικό φιδιών (τεμ 10)


Τα παραπάνω βιοκτόνα σκευάσματα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του ΥΥ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ