Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019 08:24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2019 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2019 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Άρθρα: 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν.4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)

Διαβάστηκε 489 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019 14:28
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)