Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 07:09

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τριών σκαλών για τις ανάγκες του Γ .Ν.Πρέβεζας.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τριών σκαλών για τις ανάγκες του Γ .Ν.Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.:Το με αριθ. Πρωτ.8838/28-09-2018 Πρωτογενές Αίτημα για την προμήθεια τριών σκαλών για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας , με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε MAIL έως 09/10/2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ 12μμ, για την προμήθεια τριών σκαλών για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899) .

Διαβάστηκε 227 φορές