Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018 13:04

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια «ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                Πρέβεζα : 27/11/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                          Αρ. Πρωτ.11100
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα…........: Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου. Π
Tηλ……………..: 2682361308
Fax ………………:. 26820 24837
Tαχ. Δ/νση …...: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια «ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμ

Διαβάστηκε 113 φορές