Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2018 13:51

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για α) συντήρηση μηχανημάτων νεφρού από ΓΝ Καστοριάς και β) επισκευή βλάβης του μηχανήματος κόπωσης της καρδιολογικής κλινικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                  Πρέβεζα : 5/12/2018

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                     Αρ. Πρωτ.11523/6-12-2018

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                     

Tμήμα…........: Οικονομικό

Πληροφορίες: Δρόσου Χ.

Tηλ……………..:   2682361308

Fax ………………:.  26820 24837

Tαχ. Δ/νση …...:  Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα  

           

 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για α) συντήρηση μηχανημάτων νεφρού από ΓΝ Καστοριάς και β) επισκευή βλάβης του μηχανήματος κόπωσης της καρδιολογικής κλινικής για τις ανάγκες του  Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή.

           

  Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε fax ή e-mail  έως 10/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ.μ για την α) συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων νεφρού  από ΓΝ Καστοριάς προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά από το Νοσοκομείο μας, συνολικού προϋπολογισμού  1.250,00 € και β) επισκευή βλάβης του μηχανήματος κόπωσης της καρδιολογικής κλινικής συνολικού προϋπολογισμού 950,00 € για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πρέβεζας. Κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

Αναλυτικά :

Α) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΟΥ BRAUN DIALOG +

Aντικατάσταση ανταλλακτικών - service kits (ΚΑΕ 1439) 443,55€ καθαρή αξία και 550,00€ με Φ.Π.Α.

Εργασίες συντήρησης και επισκευής – εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση μηχανημάτων (ΚΑΕ 0887) 564,52 € καθαρή αξία και 700,00€ με Φ.Π.Α.

β) επισκευή βλάβης του μηχανήματος κόπωσης της καρδιολογικής κλινικής quinton qstress

 1) πρόβλημα επικοινωνίας  κατά διαστήματα της μονάδας Η/Υ με τον τάπητα.

2) αντικατάσταση τροφοδοτικού προενισχυτή.

3) ελεγχος καλωδίων ασθενούς.

4) έλεγχος φθοράς τάπητα .

5) καθαρισμός και συντήρηση όλων των μερών.

(ΚΑΕ 0887) 766,13 € καθαρή αξία και 950,00€ με Φ.Π.Α.

                  

                                                                                                              Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Δ.Υ                                                                                                         

                                                                                                                ΠΑΠΠΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 100 φορές