Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018 13:23

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια οξυζενέ για το φαρμακείο του Νοσοκομείου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                         

 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                                    Πρέβεζα: 18-12-2018

 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                        Αρ. Πρωτ.:12071

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ         

Tμήμα…...:    Οικονομικό                                                                      

Πληρ………:    Δρόσου Χ.

Tηλ. ……….:   2682361310

Fax  ………..:  26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:  Σελεύκειας 2, 481 00,  Πρέβεζα

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών  για την προμήθεια οξυζενέ για το φαρμακείο του Νοσοκομείου.

Σχετ. Το αριθμ. Πρωτ.  12005/18-12-2018 πρωτογενές αίτημα προμήθειας οξυζενέ.

                        Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12/2018 και ώρα 12.00 με φαξ στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου λόγω του κατεπείγοντος για το κάτωθι είδος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν), και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

 Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

                  

Α/Α

Περιγραφή Είδους

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τιμή Μονάδος

ΠΡΟ Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

ΜΕ Φ.Π.Α

1

ΟΞΥΖΕΝΕ των 240 γραμ.

320 fl

       

                                                                            O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Y

                                                                             ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 175 φορές