Δευτέρα, 05 Αυγούστου 2019 10:07

Διακήρυξη αρ. 29/2019 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS AG – SIE

Διακήρυξη αρ. 29/2019 Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS AG – SIEMENS A.E.

Διαβάστηκε 284 φορές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ