Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 11:31

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Φορείς ΚΟΙΣΠΕ για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γ.Ν. Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                             Πρέβεζα: 31-10-2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                       Αρ.Πρωτ.: 11457                                             
Τμήμα: Οικονομικό                                                                 ΑΔΑ:63ΙΚ469079-ΒΜΕ
Πληρ.: Σπανού Α.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γ.Ν. Πρέβεζας.


ΣΧΕΤ: Άρθρο 20 του Ν 4412/2016 για συμβάσεις ανατιθέμενες κατ΄αποκλειστικότητα.
Το Γενικό νοσοκομείο Πρέβεζας με την υπαρθ. ΔΣ. 42/30-10-2019 (Θ.4) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε τη διενέργεια πρόσκλησης ενδιαφέροντος σε Κοινωνικούς συνεταιρισμούς Περιορισμένης ευθύνης ( Κοι. Σ.Π.Ε ) με ποσό εκκίνησης 2.350,00 ευρώ μηνιαίως για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του νοσοκομείου που είναι ενταγμένο σε ισόγειο χώρο του νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα

Διαβάστηκε 54 φορές