ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                            Πρέβεζα :27/10/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                      Αρ. Πρωτ.9335
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την στεγανοποίηση δώματος κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ.


ΣΧΕΤ.:Το με αριθ. Πρωτ.9292/26-10-2017 Πρωτογενές Αίτημα για την στεγανοποίηση δώματος κτηρίου για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του ΚΕΦΙΑΠ, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 03/11/2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την πλήρωση φιαλών συμπεριλαμβανομένης και της υδραυλικής δοκιμής για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΦΙΑΠ συνολικού προϋπολογισμού 1500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 0863) .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΕΡΓΟ: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες στεγανοποίησης ταράτσας (100m2) του κτηρίου του Κ.Φ.Ι.Α.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας.
Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι ακόλουθες:
1. Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας με κατάλληλα μέσα ώστε στο υπόστρωμα να μπορεί να εφαρμοστεί ασφαλτικό βερνίκι διαλύτου.
2. Επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης κατηγορίας SBS με πολυεστερικό οπλισμό βάρους 5,0kgr/m2. (με ψηφίδα).
3. Απομάκρυνση όλων των υλικών που θα αποξηλωθούν από το χώρο του Νοσοκομείου.


Όλα τα παραπάνω θα κατασκευασθούν έντεχνα , σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στη διάρκεια του πρωινού ωραρίου 07.00-15.00 υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο εφόσον προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία. Τηλ. Επικοινωνίας 2682361316 (κ.Δρόσου Ελ.)


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ