×

Μήνυμα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ε.Ε.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, πλοήγησης και άλλων λειτουργιών. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτούς τους τύπους cookies στη συσκευή σας.

Προβάλετε τα έγγραφα της οδηγίας ηλεκτρονικού απορρήτου

Έχετε αρνηθεί τα cookies. Η απόφαση αυτή μπορεί να αντιστραφεί.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.57/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ  CPV33162100-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 42.184,55 € ΠΡΟ ΦΠΑ &51.884,59 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ, ΠΕΔΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΠΕΔΥ ΠΑΡΓΑΣ, ΠΕΔΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 241,94 € ΠΡΟ ΦΠΑ &300,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.)  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  ΤΟΥ ΠΠΥΥ2014.