ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                Πρέβεζα 13/11/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                             Αρ. Πρωτ. 9916
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την «προμήθεια: ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ 1Ης ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Γ.Ν. Πρέβεζας».
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 21/11/2015 ημέρα Τρίτη & ώρα 12.00 λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ 1Ης ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Γ.Ν. Πρέβεζας προϋπολογισμού 250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Πρακαλούμε για την κατάθεση των προσφορών σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ  ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ   ΣΥΝΟΛΟ
 1  ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ (60-100ML) ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. ΜΕΤΑ ΘΗΛΗΣ
(ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ)
 96        
2

ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 400gr KOYTIA ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
( ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ).

6        


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/Υ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ