ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                Πρέβεζα :17/10/2017
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                          Αρ. Πρωτ.8895
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ


Tμήμα……..: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την πλήρωση φιαλών συμπεριλαμβανομένης και της υδραυλικής δοκιμής.


ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.8850/16-10-2017 Πρωτογενές Αίτημα για την πλήρωση φιαλών συμπεριλαμβανομένης και της υδραυλικής δοκιμής για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του ΚΕΦΙΑΠ, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 23/10/2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 12μμ, λόγω του κατεπείγοντος για την πλήρωση φιαλών συμπεριλαμβανομένης και της υδραυλικής δοκιμής για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΦΙΑΠ συνολικού προϋπολογισμού 1700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1352) .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

1

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ

TEM

14

 

2

ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ CO2(45 KGR)

TEM

12

 

3

ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ CO2(30 KGR)

ΤΕΜ

2

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ