ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                      

Πρέβεζα : 05 -08-2016

Αριθ. Πρωτ.: 6008

ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

          Πληροφορίες: Σταυρούλα Τσούκα

Τηλέφωνα:     2682 3 61302

FAX:             2682 3 61200

Ταχ. Δ/νση:   Σελεύκειας 2

        48 100 Πρέβεζα                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(υποβολή αιτήσεων για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσίας καθαριότητας)