ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.57/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΜΕ  CPV33162100-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 42.184,55 € ΠΡΟ ΦΠΑ &51.884,59 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΔΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ, ΠΕΔΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΠΕΔΥ ΠΑΡΓΑΣ, ΠΕΔΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 241,94 € ΠΡΟ ΦΠΑ &300,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.)  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  ΤΟΥ ΠΠΥΥ2014.