Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017 03:00

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την επισκευή του ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου MERATE OPERA T90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                  Πρέβεζα :21-7-2017

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                            Αρ. Πρωτ.6413

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

 ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

           

Tμήμα……..:  Τεχνικό

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Πληρ………:    Ναστούλης Ευάγγελος

Tηλ. ……….:   2682361316

Fax  ………..:  26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:  Σελεύκειας 2                    

                        481 00,  Πρέβεζα

               

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση  τεχνικών και οικονομικών προσφορών  για την επισκευή του ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου  MERATE OPERA T90 .

 

ΣΧΕΤ.:  Η αριθ. Πρωτ.6396/21-7-2017 απόφαση Διοικητή για την έγκριση επισκευής του ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου  MERATE OPERA T90  για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ. Ν. Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

 

              Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 24/07/2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για την επισκευή του ακτινοσκοπικού μηχανήματος του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0887) .  Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποίηση ικανότητας εκτέλεσης της εργασίας επισκευής του ακτινοσκοπικού μηχανήματος τύπου  MERATE OPERA T90.

 

 

                                 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

 

 

 

 

                                                                                                          ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 335 φορές