Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 13:42

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Φορείου Πολυτραυματία (scoop) του Γ.Ν.Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                Πρέβεζα :11/01/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                         Αρ. Πρωτ.484
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Tηλ. .: 2682361308
Fax .: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Φορείου Πολυτραυματία (scoop) του Γ.Ν.Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.:Το με αριθ. Πρωτ.419/10-01-2018 Πρωτογενές Αίτημα για την προμήθεια Φορείου Πολυτραυματία (scoop) για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας , με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 18/01/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 12μμ, λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια Φορείου Πολυτραυματία (scoop) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899) .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΤΕ Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
Φορείο Πολυτραυματία (scoop)

1.Να είναι ειδικό διαιρούμενο φορείο (scoop) για περισυλλογή πολυτραυματία
2. Να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό υψηλής αντοχής και να έχει το μικρότερο δυνατό βάρος (όχι πάνω από 11 Kg).
3. Η επιφάνειές του να είναι κατάλληλης υφής προκειμένου να εξασφαλίζεται η απόλυτη στήριξη του μεταφερόμενου ασθενούς και να καθίσταται δυνατός ο εύκολος καθαρισμός και η απολύμανσή του με οποιοδήποτε τρόπο
4. Να διαθέτει τρεις (3) τουλάχιστον ζώνες ασφαλείας (ταχείας ασφάλισης και απασφάλισης), για την ακινητοποίηση του ασθενούς
5. Να έχει διαστάσεις:
 μήκος: το χρησιμοποιούμενο μήκος να είναι κατ’ ελάχιστον 1.650 mm και να εκτείνεται τουλάχιστον μέχρι τα 2.000 mm. Όταν το φορείο είναι αναδιπλωμένο το μήκος του να μην ξεπερνά τα 1.200 mm
 πλάτος: τουλάχιστον 400 mm
 πάχος (όταν το φορείο είναι αναδιπλωμένο): μέγιστο 90 mm
6. Μεταφερόμενο βάρος: τουλάχιστον 150 Kg
7.Να φέρει πιστοποίηση CE mark
8. Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001:08 ή ISO 13485:03
9. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει ανταλλακτικά
10. Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
11. Να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α/Α
ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 148 φορές