ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 44/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ( ΦΙΣΤΟΥΛΑ) ΤΟΥ Γ. Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 33141324-7 )
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 17/09/2015 (ώρα : 1.30 μ.μ.).