Δευτέρα, 03 Σεπτεμβρίου 2018 09:06

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας υγρών καυσίμων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                               Πρέβεζα:3/09/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                          Αρ.Πρωτ.: 7950
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Σπανού Α.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας υγρών καυσίμων.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΕΜΠΤΗ 06-09-2018 σε κλειστό φάκελο , έως τις 11 πμ, για τα κάτωθι είδη συνολικού προϋπολογισμού 12.700,00€, 1.500,00€ και 800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, του Κεφιαπ και του Ψυχαργώς αντίστοιχα για χρονικό διάστημα 2 μηνών. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης από το τμήμα εμπορίου – τουρισμού της ΠΕ Πρέβεζας.

Φορέας Περιγραφή είδους Ζητ. Ποσοτ. σε lit. Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Νοσοκομείο Πετρέλαιο κίνησης 8975 12.700,00€
Κεφιαπ Πετρέλαιο θέρμανσης 1463 1.500,00€
Ψυχαργώ Πετρέλαιο θέρμανσης 780
800,00€


Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι η ίδια με των κρατικών διυλιστηρίων και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις, τις εγκριτικές αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης .
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ (τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης)
Ο μειοδότης που θα προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία υποχρεούται προκειμένου για τη σύναψη συμβάσης να υποβάλλει απόσπασμα ποινικού μητρώου, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστηκε 260 φορές