Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 07:03

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ έως 10/10/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 12μμ, συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 7123) .

Διαβάστηκε 200 φορές